Διαβάζετε το κείμενο...
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Οι «Προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την υγεία στη Δυτική Μακεδονία ανακοινώθηκαν σε εκδήλωση για την υγεία στις 28/4/2010 στο Κοβεντάρειο στην Κοζάνη με εισηγητές τους

1.Αλέξη Μπένο– Αν.  Καθηγητή

+ Κοινωνικής Ιατρικής ΑΠΘ:

2. Δημήτρη Βαρνάβα – Γιατρό , Προεδρεύων Ο.Ε.Ν.Γ.Ε

3. Συριανό Καχλάν- Γιατρό, Πρόεδρος της Ε.Ι.Ν.ΔΥ.Μ.

4. Χρήστο Κατσίνα- Γιατρό , Αντιπρόεδρος της Ε.Ι.Ν.ΔΥ.Μ.

       

  ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ

Η εναλλακτική προγραμματική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την αναμόρφωση του συστήματος υγείας, ξεκινά από την αρχή ότι η υγεία δεν μπορεί να είναι αντικείμενο εμπορευματοποίησης ούτε ότι υπόκειται στη δικαιοδοσία του κέρδους. Αντίθετα αποτελεί αναφαίρετο αγαθό και δικαίωμα .

Στρατηγικός μας στόχος είναι η οικοδόμηση ενός ολοκληρωμένου δημόσιου συστήματος υγείας και πρόνοιας που θα παρέχει άμεση, δωρεάν, καθολική και ισότιμη πρόσβαση σε όλους τους πολίτες με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Θα καλύπτει καθολικά τις ανάγκες του συνόλου του πληθυσμού και της επικράτειας.

Θα περιλαμβάνει το σύνολο των δημόσιων δομών υγείας και πρόνοιας (ΕΣΥ, ΙΚΑ, δομές υγείας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των ασφαλιστικών ταμείων κ.λπ.).

Θα χρηματοδοτείται ενιαία από τον κρατικό προϋπολογισμό και από τους κλάδους υγείας των ασφαλιστικών ταμείων.

Θα βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο δημόσιο δίκτυο υπηρεσιών ενημέρωσης, πρόληψης, πρωτοβάθμιας περίθαλψης και προαγωγής της υγείας, ενιαία συνδεδεμένο με μια αναβαθμισμένη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη.

Πρωταρχικός μας στόχος είναι η κατάργηση

των ιδιωτικών δαπανών για την υγεία και η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θεωρούμε αναγκαία τα εξής:

n  Αύξηση των δημόσιων δαπανών για την υγεία, με ταυτόχρονη αναβάθμιση του προγραμματισμού, του σχεδιασμού και της οργάνωσης του συστήματος υγείας. Η αναβάθμιση αυτή συνιστά προϋπόθεση για την εξάλειψη των φαινόμενων διαφθοράς και παραοικονομίας (μίζες, «φακελάκια», οικονομικές δοσοληψίες με τις φαρμακευτικές εταιρείες) και την κατάργηση των παράνομων ιδιωτικών ιατρείων.

n  Ελεύθερη πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας όλων όσοι ζουν και εργάζονται στη χώρα (κατάργηση του ελάχιστου αριθμού ενσήμων για παροχή υγειονομικής περίθαλψης κ.λπ.).

n  Σύνταξη Υγειονομικού Χάρτη της χώρας, όπου θα καταγράφονται οι υπάρχουσες δομές και ανάγκες.

Ο Χάρτης αυτός θα κυρωθεί από τη Βουλή και θα αποτελεί πλαίσιο αναφοράς για τις μελλοντικές κυβερνήσεις.

n   Δημιουργία οργανωμένου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας-Πρόνοιας, που θα δίνει έμφαση στη σωστή και έγκαιρη ενημέρωση και διάγνωση παράλληλα με την περίθαλψη και θεραπεία σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, έτσι ώστε στα νοσοκομεία να καταλήγουν μόνο τα βαριά περιστατικά.

n  Καθιέρωση του θεσμού της ομάδας υγείας, με πυρήνα τον οικογενειακό γιατρό Γενικής Ιατρικής .

n  Ολοήμερη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων και κατάργηση των ιδιωτικών απογευματινών ιατρείων.

n  Δημιουργία αυτοτελών Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στα νοσοκομεία.

n  Αναβάθμιση της ξενοδοχειακής υποδομής και εφοδιασμός όλων των εργαστηρίων και νοσοκομείων της χώρας με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό.

n  Στελέχωση και αύξηση του αριθμού των κλινών των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

n  Κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων γιατρών, επαγγελματιών υγείας και λοιπού προσωπικού από εργαζόμενους πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Κατάργηση του θεσμού των επικουρικών γιατρών και νοσηλευτών.

n  Καθαριότητα, διατροφή και φύλαξη των δομών υγείας με μόνιμο προσωπικό πλήρους απασχόλησης ( κατάργηση του θεσμού των εξωτερικών συνεργατών)

n  Ενιαίες εργασιακές σχέσεις του υγειονομικού προσωπικού, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, διαρκής επιμόρφωση των εργαζομένων στο χώρο της υγείας και διασφάλιση της οικονομικής, επαγγελματικής και επιστημονικής τους αναβάθμισης και εξέλιξης.

n  Αναβάθμιση του ΕΟΦ, δημιουργία Εθνικής Φαρμακαποθήκης και υπαγωγή των αρμοδιοτήτων του φαρμάκου στο υπουργείο Υγείας.

n  Αυστηρός έλεγχος της τιμολογιακής πολιτικής και της συνταγογράφησης φαρμάκων και θεραπειών, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα, η επάρκεια αλλά και η λελογισμένη χρήση των φαρμάκων

n  Ματαίωση των Συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στο χώρο της υγείας, καθώς και κάθε προσπάθειας ανάθεσης σε ιδιώτες της διοίκησης ολόκληρων τμημάτων των δημόσιων νοσοκομείων (π.χ. διαγνωστικών εργαστηρίων, ΜΕΘ κ.λπ.).

n  Υπαγωγή, σε πρώτο μεταβατικό στάδιο, σε δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο των μεγάλων ιδιωτικών κλινικών και μαιευτηρίων και σταδιακή ένταξη, σε δεύτερη φάση, και των υπόλοιπων ιδιωτικών φορέων παροχής υγειονομικών υπηρεσιών (φαρμακευτικές και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες βιοϊατρικής τεχνολογίας, μεγάλες αλυσίδες διαγνωστικών εργαστηρίων) στο δημόσιο σύστημα υγείας.

 

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Λέμε όχι στην δημιουργία Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Έστω και αν αυτό αποτελεί όνειρο κάποιων παραγόντων της περιοχής. Δεν χρειάζεται η δημιουργία μιας ακόμη Ιατρικής Σχολής που το μόνο που θα καταφέρει είναι η παραγωγή νέων άνεργων γιατρών στον ήδη αυξημένο αριθμό.

Ενδυνάμωση – συμπλήρωση -αξιοποίηση του υπάρχοντος Εθνικού Συστήματος Υγείας

Λέμε όχι στην δημιουργία Περιφερειακού Νοσοκομείου. Δεν έχει κανένα νόημα να ξοδεύονται εκατομμύρια ευρώ στο όνομα της ματαιοδοξίας. Τα κρεβάτια που είναι απαραίτητα στην Δυτική Μακεδονία υπάρχουν και πρέπει να μείνουμε σε αυτά

οι προτάσεις μας γίνονται με αντικειμενικό στόχο η περιφέρειά μας να είναι αυτάρκης σε όλα τα επίπεδα κάλυψης από ιατρική φροντίδα και να μη χρειάζεται να μετακινηθεί σε νοσοκομείο Αθήνας ή Θεσσαλονίκης κανείς κάτοικος , εκτός ελάχιστων ειδικών εξαιρέσεων

Ανάπτυξη πρωτοβάθμιας υγείας Ι

n  Ανάπτυξη  Κέντρων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με βάση πληθυσμιακά κριτήρια

n  Θεσμική και επιστημονική στήριξη της ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής

n  Καθιέρωση του θεσμού της ομάδας υγείας, με πυρήνα τον οικογενειακό γιατρό και με συμμετοχή και άλλων επαγγελματιών υγείας ή ειδικών γιατρών (νοσηλευτών, επισκεπτών υγείας, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων).

Ανάπτυξη πρωτοβάθμιας υγείας ΙΙ

n  Αναβάθμιση των υφιστάμενων Κέντρων Υγείας Αγροτικού Τύπου, με ιδιαίτερη έμφαση στις δυσπρόσιτες περιοχές και με επαρκή στελέχωση σε ιατρικό -νοσηλευτικό προσωπικό.

n  Δημιουργία- επαρκής στελέχωση – πλήρης εξοπλισμός Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου, με στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών των μεγάλων αστικών κέντρων. Όπου οι πληθυσμιακές ανάγκες το επιβάλλουν δημιουργία παραπάνω από ένα κέντρο υγείας αστικού τύπου

n  Βελτίωση του συστήματος διακομιδών, ώστε να υπάρχει λειτουργική και άμεση διασύνδεση με τα δημόσια νοσοκομεία.

Νοσοκομειακή υποδομή

Θεωρούμε ότι τα 5 υπάρχοντα Νοσοκομεία            ( Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας),  συνολικής κάλυψης περίπου 900 κλινών, είναι υπεραρκετά για να καλύπτουν τις ανάγκες της περιοχής συνολικού πληθυσμού  περίπου 300.000 κατοίκων.

Διοίκηση

Κοινή διοίκηση σε επίπεδο περιφέρειας, που θα έχει στην εποπτεία της όλα τα κέντα υγείας αγροτικού και αστικού τύπου, όπως και όλα τα νοσοκομεία  της περιφέρειας.

Θα πρέπει να σχεδιάζει την ανάπτυξή τους συνολικά και αλληλένδετα μεταξύ τους , τις ανάγκες σε ιατρικό, νοσηλευτικό , λοιπό προσωπικό και τις ανάγκες σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Χρηματοδότηση

Χρηματοδότηση  ενιαία από τον κρατικό προϋπολογισμό και από τους κλάδους υγείας των ασφαλιστικών ταμείων

Οργάνωση Νοσοκομείων Ι

Τα πέντε νοσοκομεία της περιφέρειάς μας πρέπει να έχουν πλήρως αναπτυγμένα βασικά τμήματα όπως,:

Παθολογικό, Χειρουργικό , Παιδιατρικό, Καρδιολογικό, Μαιευτικό,  Μικροβιολογικό, Ακτινολογικό, Αναισθησιολογικό, ΜΤΝ

Η λειτουργία των τμημάτων αυτών στα πέντε υπάρχοντα  νοσοκομεία , τα οποία βεβαίως θα είναι πλήρως εξοπλισμένα και επανδρωμένα ,  θα διασφαλίσει την δυνατότητα αντιμετώπισης όλων των περιστατικών που θα χρήζουν νοσηλείας.

Οργάνωση Νοσοκομείων ΙΙ

Από κει και πέρα πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός δημιουργίας νέων τμημάτων που θα περιλαμβάνει και ανασχεδιασμό τμημάτων που πιθανόν σήμερα να υπάρχουν σε κάποιο νοσοκομείο της περιφέρειάς μας και υπολειτουργούν. 

Ο σχεδιασμός αυτός θα έχει σαν στόχο την συμπλήρωση της περιφερειακής ανάπτυξης του ΕΣΥ.

Όλα τα εξειδικευμένα τμήματα, σε πλήρη λειτουργία που παρέχει η δευτεροβάθμια και η τριτοβάθμια περίθαλψη ,  θα κατανεμηθούν στα πέντε νοσοκομεία

Οργάνωση Νοσοκομείων ΙΙΙ

Ο σχεδιασμός αυτός πρέπει να λαμβάνει υπόψη :

n  την γεωγραφική θέση που βρίσκεται το κάθε νοσοκομείο, ( χωροταξία,  οδικοί άξονες).

n  το ευρύτερο περιβάλλον,

n  τις ασχολίες των κατοίκων  του ευρύτερου χώρου,

n  τις ασθένειες που κυρίαρχα απασχολούν πολίτες και γιατρούς 

n  Την προϋπάρχουσα υποδομή και εμπειρία

Οργάνωση Νοσοκομείων ΙV

n  Η δημιουργία ενός συστήματος επικοινωνίας –συνεργασίας μεταξύ των γιατρών των διαφόρων ειδικοτήτων

n  Δημιουργία συστήματος   διακομιδής των ασθενών στα  εξειδικευμένα τμήματα των διαφόρων νοσοκομείων ( ΕΚΑΒ, ασθενοφόρα νοσοκομείων)

n  Δυνατότητα μελέτης περιβαλλοντολογικών – εργασιακών συνθηκών σε νοσηρότητα – θνησιμότητα του πληθυσμού

Οργάνωση Νοσοκομείων V

3 μαγνητικοί τομογράφοι στα χέρια των ιδιωτών,  στην Δυτική Μακεδονία

   ……………….κανένας στο δημόσιο

ΣΤΟΧΟΙ ΑΜΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

n  Παροχή υγείας υψηλού επιπέδου, με κάλυψη όλων των ειδικοτήτων

n  Ελαχιστοποίηση ταλαιπωρίας ασθενών –συνοδών από διακομιδές σε Νοσοκομεία της Θεσ/νίκης

n  Μείωση της δαπάνης σε  ιδιωτικούς φορείς υγείας

n  Αντιμετώπιση της διαφθοράς – Διαφάνεια στις προμήθειες

n  Πλήρη μηχανογράφηση με ενιαία δομή και άντληση συμπερασμάτων για μείωση κόστους λόγω οικονομιών κλίμακας

Συμπερασματικά

n  Οι προτάσεις μας είναι εφικτές  και μάλιστα με μειωμένο κόστος .

n  Είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης με αφετηρία  την αντίληψη ότι η υγεία είναι κοινωνικό δικαίωμα και όχι εμπόρευμα.

n  Δίνουν  τη δυνατότητα στο υπάρχον  εθνικό σύστημα υγείας, να αναβαπτισθεί και να βελτιωθεί, αντιμετωπίζοντας τις σύγχρονες ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής μας.

n  Άλλωστε σε εποχές οικονομικής δυσπραγίας πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός δικαιούται τουλάχιστον δωρεάν υπηρεσίες υγείας

Advertisements

Συζήτηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

Εισάγετε τη διεύθυνση ηλ. αλληλογραφίας σας για να παρακολουθείτε τις νεότερες αναρτήσεις της σελίδας μας.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

  • 63,423 προβολές
Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: