Διαβάζετε το κείμενο...
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«Να γίνει άρση της επιστράτευσης των εργαζομένων της Δ.Ε.Η.Α.Ε του Α.Δ.Μ.Η.Ε Α.Ε. και του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. διότι οι διακοπές ηλεκτροδότησης κατά τη διάρκεια της απεργίας της ΓΕΝΟΠ Δ.Ε.Η. ήταν έργο της κυβέρνησης, ώστε να δικαιολογηθεί η αθλιότητα της επιστράτευσης»

1/9/2014
Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Προς τους κ. κ. Υπουργούς
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Οικονομικών

Την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014, ο ΑΔΜΗΕ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία κήρυσσε Πορτοκαλί Συναγερμό, με βάση το Άρθρο 75 του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΕΣΜΗΕ), εξ αιτίας της απεργίας στην οποία είχαν προβεί οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ, αντιτιθέμενοι στο «ξεπούλημα» της επιχείρησης στα ιδιωτικά συμφέροντα από τη συγκυβέρνηση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.
Ο Συναγερμός αυτός, με νέα ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ, έπαψε να βρίσκεται σε ισχύ την 7η Ιουλίου 2014.
Το Άρθρο 75 του ΚΔΕΣΜΗΕ, ωστόσο, δεν προβλέπει συναγερμούς (οποιουδήποτε χρώματος). Περιγράφει όμως τις υποχρεώσεις του Διαχειριστή για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Ηλεκτρικού Συστήματος, τις οποίες όμως ο Διαχειριστής δεν τήρησε. Αντίθετα, ο ΑΔΜΗΕ δεν ανακοίνωσε ποτέ αν τελικά έγιναν περικοπές καταναλωτών, όπως τα περισσότερα ΜΜΕ ισχυρίζονται. Αν πράγματι έγιναν με τη δικαιολογία στήριξης του Δικτύου λόγω έλλειψης ισχύος, ο ΑΔΜΗΕ όφειλε να ενημερώσει πόσες ήταν αυτές και ποιες ώρες έγιναν.
Επιπλέον, η διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ όφειλε να ενημερώσει αν έλαβε εντολές από το Διαχειριστή για περικοπές και πόσες ήταν αυτές. Ούτε όμως αυτό συνέβη.
Η ένοχη σιωπή των Διοικήσεων της ΔΕΗ Α.Ε. του ΑΔΜΗΕΑ.Ε. και του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., εξηγείται από το γεγονός ότι τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΑΔΜΗΕ (όπως ήταν υποχρεωμένος να κάνει από την ιστοσελίδα του), για την κρίσιμη ημέρα της 3ης Ιουλίου 2014, αποκαλύπτουν το μέγεθος της απάτης που στήθηκε σε βάρος του ελληνικού λαού.
Προκύπτει λοιπόν από την ανάλυση των στοιχείων του ίδιου του ΑΔΜΗΕ, για την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014, ότι:
Η πρόβλεψη φορτίου που είχε κάνει την προηγούμενη ημέρα ο ΑΔΜΗΕ και εμφανίστηκε στην ιστοσελίδα του στο διάγραμμα, την επίμαχη μέρα για τις κρίσιμες ώρες αιχμής, ήταν οι ακόλουθες:
ώρα 19.00 6850 MW
ώρα 20.00 7160 MW
ώρα 21.00 7290 MW
ώρα 22.00 7550 MW
ώρα 23.00 7240 MW
ώρα 24.00 6860 MW
Αυτά ήταν, σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, τα προβλεπόμενα φορτία που έπρεπε να εξυπηρετηθούν.
Για την εξυπηρέτηση των φορτίων αυτών ο ΑΔΜΗΕ είχε στη διάθεσή του τα παρακάτω:
Διαθέσιμη Λιγνιτική παραγωγή
με βάση τη δηλωμένη διαθεσιμότητα του παραγωγού ΔΕΗ
Μον Νο 3 ΑΗΣ ΑΓ. Δημητρίου 280 MW
Μον Νο 5 ΑΗΣ ΑΓ. Δημητρίου 355 MW
Μον Νο 1 ΑΗΣ Καρδιάς 270 MW
Μον Νο 3 ΑΗΣ Καρδιάς 280 MW
Μον Νο 3 ΑΗΣ Μεγαλόπολης 270 MW
Σύνολο: 1.455 MW
Διαθέσιμη Υδροηλεκτρική παραγωγή
Με βάση τη δηλωμένη διαθεσιμότητα του παραγωγού ΔΕΗ
ΥΗΣ Κρεμαστών 400 MW
ΥΗΣ Καστρακίου 240 MW
ΥΗΣ Στράτου 1 150 MW
ΥΗΣ Στράτου 2 5 MW
ΥΗΣ Πολυφύτου 360 MW
ΥΗΣ Σφηκιάς 310 MW
ΥΗΣ Ασωμάτων 110 MW
ΥΗΣ Αώου 230 MW
ΥΗΣ Λάδωνα 60 MW
ΥΗΣ Πλαστήρα 110 MW
Σύνολο: 1.975 MW
Διαθέσιμη Αιολική παραγωγή
Σύνολο ΑΠΕ: 300 MW (μετεωρολογική πρόβλεψη επιτυχής )
Διαθέσιμη θερμική παραγωγή Φ/Α ΔΕΗ και Ιδιωτών παραγωγών
Με βάση τη δηλωμένη διαθεσιμότητα των παραγωγών (ΔΕΗ και Ιδιώτες)
ΘΗΣ Ηρων 1 145 MW
ΘΗΣ Ηρων 2 420 MW
ΕΛΠΕΝΤΙΣΟΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ 370 MW
ΑΗΣ Αλιβερίου Μον Νο 5 410 MW
ΑΗΣ Λαυρίου Μον Νο 5 365 MW
ΘΗΣ Κόρινθος Power 420 MW
PROTERGIA CC 420 MW
ΘΗΣ Αλουμινίου 320 MW
ΘΗΣ Θίσβη 415 MW
ΣΥΝΟΛΟ: 3.285 MW
Προγραμματισμένες Εισαγωγές Ενέργειας
Με βάση τις προγραμματισμένες εισαγωγές ενέργειας από τις βόρειες διασυνδέσεις, τη μέρα Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014, εισέρχονται στo σύστημα 1000 MW ανά ώρα, για όλο το 24ωρο.
ΣΥΝΟΛΟ: 1.000 MW
Με βάση τα παραπάνω και με μια απλή άθροιση προκύπτει ότι ο ΑΔΜΗΕ είχε στη διάθεσή του, για την κάλυψη του φορτίου της χώρας για όλο το 24ωρο, Συνολική Ισχύ, από Παραγωγή και Εισαγωγές, 8.005 MW.
Η ισχύς αυτή κάλυπτε προφανώς τις προβλεπόμενες ανάγκες φορτίου για ολόκληρη την ημέρα, αφήνοντας επιπροσθέτως μεγάλη εφεδρεία για περίπτωση απώλειας κάποιας μονάδας, χωρίς μάλιστα να χρειαστεί να υπάρξει έκτακτη εισαγωγή ενέργειας από το εξωτερικό.
Από τα δημοσιευμένα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για τις επίμαχες ώρες της αιχμής, δηλαδή από 20.00 έως 24.00, προκύπτει ότι, τόσο η πρόβλεψη φορτίου όσο και το τελικό φορτίο που ζητήθηκε από το Σύστημα, ήταν κατά πολύ μικρότερα από αυτό που είχε τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει ο διαχειριστής. Συγκεκριμένα, για την πιο δύσκολη ώρα αιχμής, τις 22.00, η διαθέσιμη ισχύς ήταν 8005 MW, όταν η πρόβλεψη έδειχνε 7550 MW. Προέκυπτε δηλαδή και ένα περίσσευμα για εφεδρεία 455 MW. Δεδομένου μάλιστα ότι η πρόβλεψη φορτίου ήταν απόλυτα επιτυχής από τις πρώτες ώρες της ημέρας, είναι πλήρως τεκμηριωμένο τεχνικά ότι και στη νυχτερινή αιχμή θα ήταν το αναμενόμενο. Η ισχύς συνεπώς, για να λειτουργήσει ομαλά το σύστημα, ήταν υπερεπαρκής.
Παρά τα ανωτέρω, που αποδεικνύουν ότι το σύστημα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς περικοπές, με εντολή της κυβέρνησης έπρεπε οι περικοπές αυτές να «κατασκευαστούν», ώστε να δικαιολογηθεί το κλίμα πανικού που η ίδια προσπαθούσε να δημιουργήσει, με στόχο να προχωρήσει τελικά στο απαράδεκτο μέτρο της επίταξης των εργαζομένων.
Η καμπύλη φορτίου της 3ης Ιουλίου 2014 είναι αποκαλυπτική και άκρως επεξηγηματική, αφού για τις ώρες αιχμής 20.00 έως 24.00 το πραγματικό φορτίο συστήματος δεν ακολουθεί την καμπύλη πρόβλεψης, όπως συμβαίνει σε κάθε άλλη φυσιολογική ημέρα – με μια ενδεχόμενη απόκλιση της τάξης των 50-100 MW – ,αλλά εμφανίζει μία αδικαιολόγητα μεγάλη απόκλιση. Η απόκλιση αυτή είναι το παράνομα κομμένο φορτίο και υπολογίζεται ως ακολούθως:
Ώρα Πρόβλεψη Πραγματικό Περικοπή
20.00 7160 6953 107
21.00 7290 6967 323
22.00 7550 7046 504
23.00 7240 6824 416
24.00 6880 6583 297
Με βάση τα ανωτέρω, και επειδή:
Η Κυβέρνηση, χωρίς κανένα φραγμό εντιμότητας και αξιοπιστίας, αλλά εθισμένη στην παραποίηση της πραγματικότητας και της αλήθειας, με ψέματα και εκβιασμούς, προχώρησε χωρίς ενδοιασμούς στην αδικαιολόγητη και απαράδεκτη επίταξη των εργαζομένων στη ΔΕΗ, επικαλούμενη την προστασία των πολιτών από τις ενδεχόμενες τάχα διακοπές που θα προκαλούσε η απεργία της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ.
Το βίαιο αυτό μέτρο καταστολής της επίταξης των εργαζομένων που η Κυβέρνηση αποφάσισε, στηρίχτηκε στη μαύρη προπαγάνδα των τάχα εκτεταμένων διακοπών που οι “πειθαρχημένες“ ηγεσίες της ΔΕΗ Α.Ε. του ΑΔΜΗΕΑ.Ε. και του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σκόπιμα κατασκεύασαν, στηρίζοντας με τη συμπεριφορά τους αυτή την πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης, καταπατώντας ταυτόχρονα κάθε έννοια τεχνικής τεκμηρίωσης και υπερβαίνοντας τα όρια της ποινικής ευθύνης που πλέον φέρουν.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Γιατί κατά τις ώρες αιχμής 20.00-24.00 της 3ης Ιουλίου 2014 και ενώ μεγάλες περιοχές της χώρας ήταν βυθισμένες στο σκοτάδι λόγω των περικοπών, μία σειρά μονάδες παραγωγής κρατούσαν εσκεμμένα χαμηλότερο φορτίο από αυτό που θα μπορούσαν να αναλάβουν ώστε να καλύψουν όλη την αναμενόμενη ζήτηση, στερώντας ουσιαστικά το Σύστημα από περίπου 530MW; Πιο συγκεκριμένα, γιατί η Μονάδα Νο 1 ΑΗΣ Καρδιάς είχε μόνο 170MW και όχι 270MW που είχε τη δυνατότητα, γιατί η Μονάδα Νο 3 ΑΗΣ Καρδιάς παρείχε μόνο 195MW αντί για 270 MW; Γιατί η Μονάδα ΥΗΣ Ασωμάτων παρείχε μόνο 60MW αντί για 100 MW; Γιατί η Μονάδα ΥΗΣ Σφηκιάς παρείχε μόνο 160MW αντί για 300 MW που μπορούσε; Γιατί η Μονάδα ΥΗΣ Αώου παρείχε μόνο 40MW αντί για 240 MW που μπορούσε; Υπήρχε σχετική εντολή; Εάν ναι, από ποιον δόθηκε και γιατί; Εάν όχι, γιατί ο ΑΔΜΗΕ δεν τις κάλεσε να παραγάγουν στο ύψος φορτίου που είχαν τη δυνατότητα; Υπήρχε σχετική δήλωση τεχνικής αδυναμίας ανάληψης του φορτίου από τη ΔΕΗ;
2. Προτίθενται να προχωρήσουν στην άμεση ανάκληση της επιστράτευσης των εργαζομένων της ΔΕΗ Α.Ε. του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., η οποία στηρίχτηκε στην πλέον προκλητική παραποίηση στοιχείων και τεχνικών δεδομένων;
3. Προτίθενται να αναζητήσουν και να καταλογίσουν ευθύνες για τις αδικαιολόγητες διακοπές ρεύματος, που βύθισαν μεγάλες περιοχές της χώρας στο σκοτάδι;

Αιτούμεθα να κατατεθεί στη Βουλή
Το σύνολο των εγγράφων που, κατά την κυβέρνηση, αποδεικνύουν την αναγκαιότητα επίταξης των εργαζομένων της ΔΕΗ Α.Ε., του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε την 4η Ιουλίου 2014

Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές
Πετράκος Θανάσης

Λαφαζάνης Παναγιώτης

Ουζουνίδου Ευγενία

Μητρόπουλος Αλέξης

Στρατούλης Δημήτρης

Αλεξόπουλος Απόστολος

Γελαλής Δημήτρης

Καφαντάρη Χαρά

Σταθάς Γιάννης

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Advertisements

Συζήτηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

Εισάγετε τη διεύθυνση ηλ. αλληλογραφίας σας για να παρακολουθείτε τις νεότερες αναρτήσεις της σελίδας μας.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

  • 63,674 προβολές
Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: