Διαβάζετε το κείμενο...
ΠΛΟΗΓΗΣΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Eγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015 το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα, και σε αυτό περιγράφονται οι προτεραιότητες της Ελλάδας για την αξιοποίηση της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης ύψους 5,9 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Το ελληνικό πρόγραμμα επικεντρώνεται κυρίως στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητάς τους, στη διατήρηση και την ενίσχυση των οικοσυστημάτων και στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.

Σύμφωνα με το Ελληνικό πρόγραμμα αναμένεται:

-6 300 γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα λάβουν επενδυτική στήριξη για αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό μέσω των σχεδίων βελτίωσης

–  23 900 νέοι γεωργοί θα λάβουν ενισχύσεις για πρώτη εγκατάσταση

–  600 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο αγρο-διατροφικό τομέα θα λάβουν στήριξη για επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων

–  στήριξη της γνώσης και της καινοτομίας καταλαμβάνει ποσοστό που υπερβαίνει το 6 % της προβλεπόμενης δημόσιας δαπάνης με τη δημιουργία περίπου 86 640 θέσεων κατάρτισης, για γεωργούς και αγροτικές επιχειρήσεις

–  στήριξη για την τοπική ανάπτυξη σε Ομάδες Τοπικής Δράσης, μέσω της πρωτοβουλίας Leader καλύπτοντας σχεδόν το μισό του αγροτικού πληθυσμού

 

Τα πέντε σημαντικότερα μέτρα του ΠΑΑ από την άποψη του προϋπολογισμού (συνολική δημόσια συνεισφορά) είναι:

-Ποσό 1.490 εκατ. EUR διατίθεται για επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

-Ποσό 1.101 εκατ. EUR διατίθεται σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα

-Ποσό 801,2 εκατ. EUR διατίθεται για τη βιολογική γεωργία

-472,2 εκατ. ευρώ διατίθεται για γεωργο-περιβαλλοντικά μέτρα και μέτρα για το κλίμα

-438,1 εκατ. ευρώ διατίθεται για την ανάπτυξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων

Η στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελεί το 2ο πυλώνα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, μέσω του οποίου παρέχεται σε κάθε κράτος μέλος συγκεκριμένο ποσό χρηματοδοτικής συμμετοχής της ΕΕ για τη εφαρμογή σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο συγχρηματοδοτούμενων πολυετών προγραμμάτων.

Η πολιτική του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κινείται σε δύο κατευθύνσεις, προκειμένου η Ελληνική γεωργία να αποτελέσει τη κινητήρια δύναμη για την ανασυγκρότηση της χώρας.

Η µία είναι να αναδειχθεί το αγροτοδιατροφικό σύµπλεγµα ως την κύρια στόχευση γύρω από την οποία όλος ο αγροτικός χώρος θα δραστηριοποιηθεί για τη κάλυψη των διατροφικών αναγκών της χώρας, αλλά έχει και δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη.
Ένας άλλος στρατηγικός στόχος είναι η ανταγωνιστικότητα της γεωργίας ώστε να αντιµετωπιστεί το µεγάλο ζήτηµα που προκύπτει από το έλλειµµα στο εµπορικό ισοζύγιο των αγροτικών προϊόντων.

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Advertisements

Συζήτηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

Εισάγετε τη διεύθυνση ηλ. αλληλογραφίας σας για να παρακολουθείτε τις νεότερες αναρτήσεις της σελίδας μας.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

  • 63,674 προβολές
Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: